Spracovávanie osobných údajov
na webovej stránke

G PLUS S.R.O. - ZÁVODSKÁ CESTA 50 - ŽILINA

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.
Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok www.gplus.sk, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope
Táto stránka nepoužíva e-shop.

Súbory cookies
Táto stránka používa nepoužíva súbory cookies.

Používanie pluginov sociálnych sietí
Webové stránky spoločnosti používajú tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

Jedná sa hlavne o:
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

Ďakujeme za pochopenie.

Sme tu pre Vás

Referencie

Spoločnosť G PLUS, s.r.o. je na trhu už skoro 20 rokov a našou vizitkou sú aj realizácie veľkých projektov, kde uplaňujeme naše dlhoročné skúsenosti ako inštalatérska firma. Kvalitu našej práce odzkadľujeme v inštalácii vodovodných a kanalizačných rozvodov, sanitárnych zariadení a v inštalácii podtlakového systému Pluvia pre odvodnenie striech.